Muitinės tarpininko paslaugos

UAB „ELFANTA“ muitinės tarpininkų atliekamos muitinės procedūros

Tranzito, importo bei eksporto procedūroms reikalingo bendrojo administracinio dokumento užpildymas:

Importo dokumentų pildymas

Importas – užsienio valstybės prekių ir paslaugų, dažniausiai skirtų prekybai, įstatymiškas įvežimas į valstybę. Importuotų prekių galutinis vartotojas yra valstybės, į kurią importuojama, gyventojai ar organizacijos, o pardavėjas/tiekėjas – užsienio valstybių gamintojai, tiekėjai. Importo procedūras ir formalumus muitinėje Europos Sąjungoje,  taip pat Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Bendrijos muitinės kodeksas. Importuojant prekes iš trečiųjų šalių, privaloma pateikti kontroliuojančiai muitinės įstaigai importo dokumentų rinkinį.

Pildome ir parengiame importo procedūrai reikalingus dokumentus:

 • Bendrąjį administracinį dokumentą (BAD), užpildytą pagal galiojančią importo dokumentų pildymo tvarką;
 • Vertės deklaraciją.

Eksporto dokumentų pildymas

Eksportas – tai Europos Sąjungos valstybių prekių išvežimas į trečiąsias šalis. Eksporto procedūrą ir formalumus muitinėje Europos Sąjungoje reglamentuoja Sąjungos muitinės kodeksas.

Eksportuojant prekes iš Lietuvos bei Europos Sąjungos, privaloma pateikti kontroliuojančiai muitinės įstaigai eksporto dokumentų rinkinį.

Pildome ir parengiame eksporto procedūrai reikalingus dokumentus:

 • Bendrąjį administracinį dokumentą (BAD), užpildytą pagal galiojančią eksporto dokumentų pildymo tvarką;
 • Pakavimo lapus;
 • Tarptautinius keliais ir geležinkeliais gabenamų prekių transportavimo dokumentus (CMR, TIR Carnet, SMGS važtaraščius);
 • Kitus krovinį lydinčius dokumentus.

Pagal sutartį atstovaujame klientą muitinėje.

Tranzito dokumentų pildymas

Tranzitas – muitinės procedūra, sudaranti galimybę asmenims, gabenantiems prekes per tam tikrą teritoriją, nemokėti mokesčių, kuriuos reikėtų sumokėti įvežant prekes į tą teritoriją (arba iš jos išvežant).

Kad gabenant muitinės prižiūrimas prekes iš vienos muitinės įstaigos į kitą, nekiltų jokių nesklandumų yra pildomas tranzito dokumentų komplektas.

Ruošiame ir pildome tranzito procedūrai reikalingų dokumentų rinkinius.

Pateikiame garantijas tranzito procedūros vykdytojo prievolių užtikrinimui.

Krovinio dokumentų (TIR Carnet, ATA carnet, CMR) elektroninis ir popierinis pildymas, atidarymas tranzitiniams kroviniams:

TIR Carnet pildymas

TIR Carnet - TIR konvencijos susitariančiųjų šalių pripažįstamas tarptautiniu maršrutu gabenamų prekių dokumentas.  Šiuo metu TIR konvencija jungia 68 susitariančiąsias šalis, įskaitant ir Europos Bendriją. Konvencijos galiojimo sritis apima visą Europą, dalį Šiaurės Afrikos, Artimųjų ir Vidurio Rytų. TIR konvencijos susitariančiosios šalys taip pat yra JAV, Kanada, Čilė ir Urugvajus.

TIR Carnet įforminimas pradedamas išvykimo šalyje. Išvykimo, tranzito ir paskirties šalyse jis naudojamas kaip TIR procedūros kontrolės dokumentas.

Gabenant krovinius su TIR Carnet knygele, muitų ir kitų importo mokesčių sumokėjimas užtikrinamas tarptautine garantija.TIR Carnet knygelė išduodama tik vežėjams, kurie priklauso TIR Carnet asociacijai.

Pildome TIR Carnet ir atstovaujame muitinėje teikiant elektronines TIR Carnet deklaracijas NCTS sistemoje.

CMR važtaraščio pildymas

CMR – krovinių gabenimo keliais sutarties konvencija.

CMR važtaraštis – dokumentas patvirtinantis krovinio vežimo sutartį, kuriuo numatyta vežėjo atskaitomybė prieš siuntėją ir gavėją, pildomas tarptautiniams ir vietiniams pervežimams. Jame surašomos visos maršruto dalys:

 • Vežėjo, siuntėjo ir gavėjo duomenys;
 • Krovinio pakrovimo ir iškrovimo vietos;
 • Pilnas krovinio aprašymas - pavadinimas, pakuočių rūšis ir kiekis, svoris ir kitos detalės.

CMR važtaraščio pildymas atliekamas krovinio išsiuntimo metu.

 • Paslaugas teikiame ne tik Europos Bendrijos ūkio subjektams, bet ir Lietuvos;
 • Teikiame kvalifikuotą nemokamą konsultaciją  ūkio subjektams daugeliu muitinės procedūrų įforminimo klausimų;
 • Pagal  muitinės institucijų užklausas ūkio subjektų vardu parengiame atsakymus, pranešimus, taip pat ir kitą dokumentinę medžiagą;

Taip pat pagal muitinės tarpininko paslaugų sutartį klientus atstovaujame muitinėje:

 • Parengiame reikalingus muitinės dokumentus;
 • Fiziškai atstovaujame klientą krovinio tikrinimo metu.
 • Ruošiame Intrastato ataskaitas ir jas pateikiame muitinei elektroniniu būdu;
 • Tarpininkaujame, gaunant draudimo kompanijų garantus;
 • Atliekame visas įmanomas prekių pardavimo ir jo įforminimo muitinės sandėlyje (eksporto-importo terminale) procedūras;
 • Visos tranzito, importo bei eksporto procedūros atliekamos UAB „ELFANTA“ sandėliuose;
 • Įvažiavimas į muitinės patikrinimo vietą neapmokestinamas.
Muitinės tarpininko paslaugos